Jak svou budoucnost
vidíš ty?
RADA
ODBORNÝ RADA
VRCHNÍ RADA?

Obor s ověřenou budoucností – vystuduj jej v Praze, Ostravě nebo Bratislavě.

Přihlášky přijímáme do 30. 9. 2021​

Přijímáme
do 30. 9. 2021

Co je Právo?

Chceš být odborníkem v oboru Právo? 

Na VŠPP ti nabízíme studium práva zaměřeného na podnikání, veřejnou správu nebo obecné české a slovenské právo. 

Naučíme tě základy občanského, obchodního, správního, trestního či pracovního práva.

Seznámíme tě se základy státovědy, politologie, ekonomickými systémy a jejich fungováním a tržní ekonomikou. V praxi se mimo jiné uplatníš jako specialista v podnikovém právu, ve státní správě či v orgánech samosprávy. Studuj obor, který tě bude bavit.

Pokud budeš chtít být v budoucnu notářem, soudcem, advokátem, tak můžeš pokračovat na magisterské studium v Bratislavě.

Právo v podnikání

Obchodní právo

Pojmy jako smluvní závazky, zástavní či zadržovací právo ti už nebudou cizí.

Občanské právo

Budeš se orientovat v právu věcném, dědickém i osobnostním.

Živnostenské právo

Chceš se věnovat vlastnímu podnikání? Znalost práva se ti bude hodit.

Autorské právo

V dnešní mediální době se bez jeho znalosti neobejdeš.

Právo ve veřejné správě

Politologie

Chceš kandidovat na prezidenta? Zajímá tě svět politiky? Pomůžeme ti s tím.

Správní právo

Státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme.

Pozemkové právo

Ať už kupuješ nebo prodáváš nemovitost, měl bys vědět, jak (s)právně na to.

Právo životního prostředí

Zajímáš se o ochranu životního prostředí?

Právo

(Zahraniční studijní program ve spolupráci
s Panevropskou univerzitou v Bratislavě)

Pracovní právo

Naučíme tě jak porozumět právním vztahům na pracovišti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Obchodní právo

Pojmy jako smluvní závazky, zástavní či zadržovací právo ti už nebudou cizí.

Občanské právo

Budeš se orientovat v právu věcném, dědickém i osobnostním.

Správní právo

Státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme.

Evropské právo

Zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech členských zemích EU.

Ústavní právo

Budeš studovat normy určující formu státu a vlády.

Teoretickoprávní disciplíny

Teorie práva, státověda, právní dějiny nebo římské právo? I těmto pojmům budeš rozumět.

Obchodněprávní studia

(Navazující magisterské studium)

Mezinárodní právo veřejné

Studium se zaměřuje na právní vztahy mezi jednotlivými státy.

Občanské právo hmotné

Dozvíš se vše o občanském zákoníku a soukromém právu.

Pracovní právo

Naučíme tě jak porozumět právním vztahům na pracovišti mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Právo cenných papírů

Úvod do problematiky směnečného práva s důrazem na právo týkající se akcií.

Správní právo

Státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme.

Právo obchodních korporací

Dozvíš se vše o právních formách obchodních korporacích. Společně se zaměříme na české i evropské právní předpisy.

Trestní právo hmotné

Budeš mít přehled o tom, jaké jednání je trestné a jaké sankce jsou s tím spojené.

Proč Právní specializace a Právo na VŠPP?

Největší přidaná hodnota studijního programu?

Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

Proč Zahraniční studijní program Právo na VŠPP?

Největší přidaná hodnota studijního programu?

Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

Jaký titul získám?

Bakalářský, Bc.

Hledáš způsob, jak se uplatnit v právním odvětví? Začni studovat Právo na VŠPP a splň si svůj sen.

Magisterský, Mgr.

Hledáš způsob, jak se uplatnit v právním odvětví? Začni studovat Právo na VŠPP a splň si svůj sen.

Kde se uplatním?

Absolvent bakalářského studia oboru Právní specializace nebo oboru Právo je připraven působit na střední a nižší řídící úrovni, ve funkci samostatného specialisty, konzultanta či asistenta statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře, jako soudní tajemník, vyšší soudní úředník apod.

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě

Právo

(Zahraniční studijní program ve spolupráci
s Panevropskou univerzitou v Bratislavě)

Obchodněprávní studia

(Navazující magisterské studium)

Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

1.

Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium.

2.

Výuka probíhá ve všední dny.

3.

Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe, možnost účasti na mezinárodní výměně studentů Erasmus.

Kombinovaná forma​

1.

Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.

2.

Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu i neděli.

3.

Téma své diplomové práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat?

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Svým studentům se vždy snažíme vyjít vstříc a abychom vám byli ještě blíž, otevíráme studium Práva a Právní specializace v Česku i na Slovensku. Studovat právo tak můžeš v Praze, Ostravě nebo Bratislavě.

Praha

Spálená 76/14,
110 00 Praha 1
zelená linka: 800 555 808
e-mail: info@vspp.cz

Ostrava

Michálkovická 1810/181,
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
zelená linka: 800 555 808
e-mail: info@vspp.cz

Bratislava

Tomašíkova 20,
821 02 Bratislava
zelená linka: 800 555 808
e-mail: info@vspp.cz

Chci se přihlásit ke studiu

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.

Přihlášky jsou otevřeny – právě přijímáme.

Právo

(Zahraniční studijní program ve spolupráci s Panevropskou univerzitou v Bratislavě)

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu Paneurópské vysoké školy nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.paneuroni.com.

Přihlášky jsou otevřeny – právě přijímáme.

Obchodněprávní studia

(Navazující magisterské studium)

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.

Přihlášky jsou otevřeny – právě přijímáme.

Právo v podnikání

Právo ve veřejné správě

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.

Přihlášky jsou otevřeny – právě přijímáme.

Právo

(Zahraniční studijní program ve spolupráci
s Panevropskou univerzitou v Bratislavě)

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu Paneurópské vysoké školy nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.paneuroni.com.

Přihlášky jsou otevřeny – právě přijímáme.

Obchodněprávní studia

(Navazující magisterské studium)

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2022) si můžeš podat do 30. 9. 2022.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.paneuroni.com.

Přihlášky jsou otevřeny – právě přijímáme.

Přihlášky přijímáme do 30. 9. 2021​

Přijímáme
do 30. 9. 2021