Bezva právo 2020

Bezva
právo

Studijní programy:

• Právní specializace
• Právo

Studuj nově akreditované studijní programy v Praze, Ostravě a Bratislavě.

Slider

Co je Právo?

Chceš být odborníkem v oboru Právo? Na VŠPP ti nabízíme studium práva zaměřeného na podnikání, veřejnou správu nebo obecné české a slovenské právo. Naučíme tě základy občanského, obchodního, správního, trestního či pracovního práva. Seznámíme tě se základy státovědy, politologie, ekonomickými systémy a jejich fungováním a tržní ekonomikou. V praxi se mimo jiné uplatníš jako specialista v podnikovém právu, ve státní správě či v orgánech samosprávy. Studuj obor, který tě bude bavit. Pokud budeš chtít být v budoucnu notářem, soudcem, advokátem, tak můžeš pokračovat na magisterské studium v Bratislavě.

Právo v podnikání

Obchodní právo

Pojmy jako smluvní závazky, zástavní či zadržovací právo ti už nebudou cizí.

Občanské právo

Budeš se orientovat v právu věcném, dědickém i osobnostním.

Živnostenské právo

Chceš se věnovat vlastnímu podnikání? Znalost práva se ti bude hodit.

Autorské právo

V dnešní mediální době se bez jeho znalosti neobejdeš.

Právo ve veřejné správě

Politologie

Chceš kandidovat na prezidenta? Zajímá tě svět politiky? Pomůžeme ti s tím.

Správní právo

Státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme. 

Pozemkové právo

Ať už kupuješ nebo prodáváš nemovitost, měl bys vědět, jak (s)právně na to.

Právo životního prostředí

Zajímáš se o ochranu životního prostředí?

Právo 

(Zahraniční studijní program ve spolupráci s Panevropskou univerzitou v Bratislavě)

Pracovní právo

Zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech členských zemích EU.

Obchodní právo

Pojmy jako smluvní závazky, zástavní či zadržovací právo ti už nebudou cizí.

Občanské právo

Budeš se orientovat v právu věcném, dědickém i osobnostním.

Správní právo

Státní moc, veřejná správa i územní samospráva. I tyto pojmy ti osvětlíme. 

Evropské právo

Zjistíš, jak je důležité jednotné společné právo ve všech členských zemích EU.

Ústavní právo

Ústavní právo

Budeš studovat normy určující formu státu a vlády.

Teoretickoprávní

Teoretickoprávní disciplíny

Teorie práva, státověda, právní dějiny nebo římské právo? I těmto pojmům budeš rozumět.

Proč Právní specializace a Právo na VŠPP?

Největší přidaná hodnota studijního programu?

 

 • Studijní programy Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou postaveny na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.
 • Léty prověřená klasická poctivá výuka práva zastoupená Římským právem, Českými právními dějinami a Teorií práva, na něž navazuje živé právo.
 • Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe advokáti a soudci.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Jedinečné personální zázemí tvořeno významní akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe - advokáti a soudci.
 • Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.
 • Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.
 • Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

Proč Zahraniční studijní program Právo na VŠPP?

Největší přidaná hodnota studijního programu?

 

 • První Právo na soukromé vysoké škole v ČR, které může vést k výkonu regulovaného povolání (notář, advokát, soudce, exekutor…)
 • Mezinárodní studijní program obsahující oblasti českého i slovenského Práva.
 • Vysoce kvalitní způsob výuky, který je zajištěn špičkovými akademiky i odborníky z praxe.
 • Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu +.

Čím se odlišujeme od ostatních VŠ a příbuzných studijních programů?

 • Jedinečná možnost vzdělání Práva na soukromém vysokoškolském trhu.
 • Mezinárodní přesah problematiky Práva.
 • Studijní program je postaven na silných právně-historických vazbách uvedených států i na rostoucí poptávce poskytování právních služeb v přeshraničním režimu mezi ČR a SR.
 • Dostupnost studia v rámci jednotlivých lokalit (Praha, Ostrava, Bratislava).

Jaký titul získám?

Bakalářský, Bc.

Hledáš způsob, jak se uplatnit v právním odvětví? Začni studovat Právo na VŠPP a splň si svůj sen.

 • Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě: délka studia u prezenční formy studia 6 semestrů (3 roky), u kombinované formy studia 7 semestrů (3,5 roku)
 • Právo: délka studia u prezenční formy studia 6 semestrů (3 roky), u kombinované formy studia 8 semestrů (4 roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek a cvičení
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

bakalář

Kde se uplatním?

Absolvent bakalářského studia oboru Právní specializace nebo oboru Právo je připraven působit na střední a nižší řídící úrovni, ve funkci samostatného specialisty, konzultanta či asistenta statutárních orgánů v obchodních společnostech, bankovních ústavech, společností působících ve výrobní i nevýrobní sféře, ve službách jako jsou hotely, cestovní kanceláře či realitní kanceláře, jako soudní tajemník, vyšší soudní úředník apod.

Právo v podnikání

 • Právník společnosti na juniorské pozici
 • Podnikový právník např. v personálním odboru
 • Asistent v advokátní, či notářské kanceláři nebo v exekutorském úřadu
 • Asistent u insolvenčního správce

 

Právo ve veřejné správě

 • Úřady a orgány veřejné správy
 • Ministerstva
 • Vyšší územně samosprávné celky
 • Městské úřady
 • Obecní úřady
 • Samostatní referenti
 • Referenti v oblasti přestupků

Právo

 • Soudní tajemník
 • Vyšší soudní úředník
 • Odborný referent – specialista ve státní správě
 • Odborný referent – specialista v územní samosprávě a vyšším územně správním celku

Jakou formou budu studovat?

Prezenční forma

 1. Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium.
 2. Výuka probíhá ve všední dny.
 3. Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe, možnost účasti na mezinárodní výměně studentů Erasmus.

Kombinovaná forma

 1. Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 2. Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu i neděli.
 3. Téma své diplomové práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kombinovaná forma

Kde můžu studovat?

Vysoká škola podnikání a práva je soukromou vysokou školou s dvacetiletou tradicí. Svým studentům se vždy snažíme vyjít vstříc a abychom vám byli ještě blíž, otevíráme studium Práva a Právní specializace v Česku i na Slovensku. Studovat právo tak můžeš v Praze, Ostravě nebo Bratislavě.


mapa ČRPrahaOstravaBratislava

Chci se přihlásit ke studiu

Právní specializace

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu libovolného výukového pracoviště nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.vspp.cz.


Přihlášky jsou otevřeny na:
www.vspp.cz

Právo

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu Paneurópské vysoké školy nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.paneurouni.com.


Přihlášky jsou otevřeny na:
www.paneurouni.com

Právo

Přihlášku ke studiu do zimního semestru (říjen 2021) si můžeš podat do 30. 9. 2021.

Přihlášku můžeš podat písemně na adresu Paneurópské vysoké školy nebo elektronicky na oficiálních stránkách školy www.paneurouni.com.


Přihlášky jsou otevřeny na:
www.paneurouni.com

přihlášení